Privacy Policy

Ви приймаєте та погоджуєтесь з викладеними нижче Політиками конфіденційності та надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних виходячи з наступного:

Хто збирає персональні дані?

Ваші персональні дані збирає та зберігає Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕПОЗИТ САЙН» (код ЄДРПОУ – 43005049; місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, номер контактного телефону: +38 (050) 888-10-88), яке є розробником та єдиним власником онлайн-сервісу DepositSign.

Як збираються персональні дані?

Персональні дані збираються під час взаємодії з інтерфейсом DepositSign, наприклад, через особистий кабінет користувача, коли Ви самостійно вносите дані, тощо. Також збір персональних даних можливий під час звернення до нашого call-центру.

Які персональні дані збираються?

ТОВ «ДЕПОЗИТ САЙН» не збирає дані самостійно, а зберігає лише ту інформацію, яка була внесена у систему користувачами під час реєстрації, отриманні кваліфікованих електронних довірчих послуг або іншої особистої взаємодії з онлайн-сервісами DepositSign. Це наступні дані про особу:

 • прізвище, ім’я та по батькові особи;
 • серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;
 • дата народження;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
 • місце проживання;
 • номер мобільного телефону;
 • адреса електронної пошти.

Навіщо збираються персональні дані?

Ваші персональні дані збираються з метою надання якісних та своєчасних послуг, забезпечення повноцінного функціонування DepositSign. Це стосується не лише системи в цілому, а і окремих сервісів, які Ви можете обирати, а саме:

 • надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 • формування, перевірки та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;
 • надання доступу до онлайн-сервісу (захищеного сховища) для операцій з особистим ключем підписувача;
 • створення та забезпечення функціонування особистого кабінету користувача електронних довірчих послуг.

Надаючи згоду на обробку персональних даних та приймаючи дану Політику конфіденційності, Ви також надаєте згоду отримувати інформаційні повідомлення від нас, тобто дзвінки, SMS, e-mail тощо. Це необхідно для реєстрації, авторизації, підтвердження певних дій у DepositSign, доступу до онлайн-сервісу (захищеного середовища) для операцій з особистим ключем підписувача  або отримання інформації, яка може бути Вам потрібною або цікавою щодо роботи DepositSign, порядку надання кваліфікованих електронних довірчих послуг тощо.

У випадку, якщо при зміні мети обробки персональних даних така змінена мета буде несумісна з попередньою, перед продовженням обробки Ваших персональних даних ми обов’язково попередньо запитаємо Вас про надання нової згоди. Якщо ж вона сумісна з попередньою метою, то така згода не потрібна.

Де будуть зберігатися персональні дані?

Персональні дані будуть включені до Бази персональних даних «Клієнти ТОВ «ДЕПОЗИТ САЙН» (далі – База персональних даних). Володільцем (тобто особою, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки) бази даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕПОЗИТ САЙН».

Персональні дані зберігаються на серверах, орендованих ТОВ «ДЕПОЗИТ САЙН» у Центрі обробки даних «Парковий», які знаходяться за адресою: м. Київ, Паркова дорога, 16А.

Як захищаються персональні дані?

Нами приймаються всі можливі організаційні та технічні заходи з метою недопущення витоку інформації – незаконного чи несанкціонованого доступу будь-яких третіх осіб до неї.

Система DepositSign має позитивні експертні висновки у сферах технічного та криптографічного захисту інформації.

Всі персональні дані, внесені в систему, шифруються або знеособлюються (тобто з них вилучаються відомості, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу) у випадках, коли таке знеособлення не призводить до неможливості надавати користувачам послуги.

Персональні дані з Бази персональних даних обробляються в DepositSign автоматично, при цьому їх зберігання здійснюється у зашифрованому або знеособленому вигляді, що виключає можливість ідентифікувати особу.

Наші працівники отримують доступ до ваших даних (будь-яких) лише у виняткових випадках, наприклад, якщо ви самі звернулись до нашого call-центра. Такі працівники обов’язково надали письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних чи посадових обов’язків.

Який строк зберігання персональних даних?

ТОВ «ДЕПОЗИТ САЙН» зберігає Ваші персональні дані протягом строку функціонування особистого кабінету користувача у DepositSign, але не довше 5 років, якщо законодавством не визначено інший строк їх зберігання.

Кому будуть передаватися персональні дані?

Всі персональні дані, внесені у DepositSign, можуть передаватися виключно:

 • у випадках, прямо визначених чинним законодавством України;
 • учасникам/членам платіжних систем в Україні, що забезпечують авторизацію та проведення суб’єктами персональних даних оплати послуг ТОВ «ДЕПОЗИТ САЙН» та яким персональні дані, що обробляються, передаються для забезпечення проведення такого переказу;
 • уповноваженим представництвам ТОВ «ДЕПОЗИТ САЙН».

В описаних вище випадках користувачі про передачу даних додатково не повідомляються.

Чи використовуються cookie?

Для Вашої зручності DepositSign використовує cookie. Cookie – це невеликі текстові файли, які зберігаються у Вашому пристрої під час відвідування певних веб-сторінок для полегшення користування сайтом. Ці дані, необхідні для входу в систему та збору статистики. Користуватися DepositSign можливо також без файлів cookie. Їх можна вимкнути в будь-який момент у Вашому браузері або налаштувати його так, щоб він повідомляв про всі випадки, пов’язані з відправкою файлів цього типу.

Які є права у користувачів?

Як суб’єкт персональних даних Ви наділені цілим комплексом прав згідно Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Прикінцеві положення

Зміни та доповнення до цієї Політики конфіденційності вносяться шляхом оформлення їх нової редакції в електронній формі, яка оприлюднюються у DepositSign.

Датою набрання чинності нової редакції Політики конфіденційності є дата їх оприлюднення у DepositSign. Ми обов’язково повідомимо Вас про такі зміни.

Прийняття Вами нової редакції Політики конфіденційності підтверджується шляхом проставлення відповідної відмітки. У випадку неприйняття (непогодження) такої нової редакції просимо Вас припинити використання DepositSign та нагадуємо, що Ви маєте право у встановленому законодавством порядку пред’явити вимогу про знищення Ваших персональних даних внесених у DepositSign (за винятком, коли Вам було сформовано кваліфіковані сертифікати). Продовження використання DepositSign після набрання чинності нової редакції Політики конфіденційності є належним підтвердженням її прийняття та погодження у повному обсязі, без додаткових умов чи застережень, з урахуванням відповідних змін та доповнень до тексту цієї Політики конфіденційності та надання нам відповідних повноважень на обробку персональних даних.